Blog

Per què volem fer un referèndum si és il·legal?

Qualsevol moment és bo per exercir la democràcia. Cal que partim de la base que el poble, sobirà, és el primer i únic responsable de dotar-se de lleis que regulin el seu funcionament. Per tant, la voluntat democràtica no s’hauria de poder veure mai coartada per una legislació arcaica.

A més, el cas del referèndum d’independència, no es pot considerar limitat ni impedit per la llei, ja que l’administració central de l’estat disposa de la competència exclusiva en convocatòria de referèndums segons l’article 92 de la Constitució Espanyola cosa que el faculta per convocar-ne un a Catalunya sobre la independència a instàncies del Parlament o Govern catalans. Per tant, si no ho fa, no és per una qüestió de compliment de la llei, sinó de manca de voluntat política: de falta de respecte a la voluntat democràtica de Catalunya, que ha mostrat sobradament un amplíssim suport a aquesta proposta.

També, en el probable cas que les corts i el govern espanyol no vulguin col·laborar en l’exercici de la voluntat democràtica del poble català i es neguin a convocar el referèndum, existeix una altra eina legal: una consulta. Aquesta podria emparar-se en la llei de consultes populars no referendàries del Parlament de Catalunya, que ofereix la possibilitat al President de la Generalitat de consultar als ciutadans empadronats als municipis catalans sobre les qüestions que consideri oportunes a instància del Parlament o a iniciativa popular. La consulta, tot i que a priori no seria vinculant, serviria per conèixer la opinió del poble català sobre la independència de Catalunya i permetria actuar en conseqüència.

Tanmateix, ja s’ha apuntat per part de diversos responsables polítics de l’estat la possibilitat de denunciar la suposada inconstitucionalitat de la esmentada llei de consultes al Tribunal Constitucional per tal de troncar també aquesta via per la que el poble català podria expressar-se. Arribats aquest a aquest punt, quedaria palès que el problema doncs, no és de legalitat sinó d’obstruccionisme. I el govern i el Parlament de Catalunya, sobradament legitimats, haurien de cercar vies alternatives a les exposades per tal que el poble pogués decidir tot i les traves malintencionadament posades per l’estat. I les vies hi són.

0 comentaris

Deixa un comentari